Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Το Γράμμα του Κουνελιού

...ένα κουνέλι κλέβουμε και κάνουμε γιορτή
και εσείς κουνέλι γράφετε και τρώτε το χαρτί...
                                                                                      Χαϊνιδες